بعد از روحیه دادن به بسیجیها : سلامی نزد خامنه‌ای رفت تا بگوید نگران نباش!

سلامی نزد خامنه‌ای رفت تا به او بگوید نگران نباش! ـ بعد از تلاش برای روحیه دادن به بسیجیهای سرکوبگر ـ ۶آبان۱۴۰۱

در هفدهمین روز قیام سرکرده سپاه پاسداران کاسهٔ گدایی به سمت جوانان دراز کرد و گفت:

پاسدار سلامی ـ ۱۰مهر:

حتی برای آنها که به‌دلیل فریب و اغواء دشمن ما را دوست ندارند ولی ما آنها را دوست داریم

این هم نمونه‌های دوست داشتن پاسداران

شلیک به سمت جوانان

یک هم‌وطن بلوچ: حداقل صد نفر کشته و شهید

یک جوان بلوچ: ۱۰نفر را لااقل زمین انداختند ۴۰ – ۳۰نفر را مجروح کردند کودک را زدند کشتند

بله حتی اگر خامنه‌ای هم التماس کند قیام سربازایستادن ندارد


چرا پاسدار سلامی ۲۵روز بعد از هارت و پورت و تهدید جوانان، به التماس افتاد؟

پاسدار سلامی ـ ۱۸مهر ۱۴۰۱:

جوانان عزیز شما که امروز بسیجیان را شهید می‌کنید

چرا در خیابان به آنها حمله می‌کنید؟

یک خانم هم وطن خطاب به پاسداران: وطن‌فروش! بی‌پدر جیره‌خوار حروم زاده...

پاسدار سلامی ـ ۱۸مهر ۱۴۰۱:

چرا این‌گونه عمل می‌کنید؟

چرا به مقدسات اهانت می‌کنید؟

خامنه‌ای به‌عنوان مقدسات نظام زیر دست و پای جوانان له شد

دانش‌آموزان قیام‌آفرین ـ دوشنبه ۱۸مهر ۱۴۰۱ ،ملایر:

تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت...

بله! این آتش قیام است که هیولای سپاه را نزد مردم موش می‌کند

خروش جوانان قیام‌آفرین:

مرگ بر خامنه‌ای... .

چرا پاسدار سلامی ۲۵روز بعد از هارت و پورت و تهدید جوانان، به التماس افتاد؟

پاسدار سلامی ـ ۱۸مهر ۱۴۰۱:

جوانان عزیز شما که امروز بسیجیان را شهید می‌کنید

چرا در خیابان به آنها حمله می‌کنید؟

یک خانم هم وطن خطاب به پاسداران: وطن‌فروش! بی‌پدر جیره‌خوار حروم زاده...

پاسدار سلامی ـ ۱۸مهر ۱۴۰۱:

چرا این‌گونه عمل می‌کنید؟

چرا به مقدسات اهانت می‌کنید؟

خامنه‌ای به‌عنوان مقدسات نظام زیر دست و پای جوانان له شد

دانش‌آموزان قیام‌آفرین ـ دوشنبه ۱۸مهر ۱۴۰۱ ،ملایر:

تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت...

بله! این آتش قیام است که هیولای سپاه را نزد مردم موش می‌کند

خروش جوانان قیام‌آفرین:

مرگ بر خامنه‌ای... .

مطالب مرتبط
موج سواری در روز روشن: پسر شاه چهلم مهسا را به تولد بابش ربط داد!
چرا پاسدار سلامی به دست و پا افتاد؟
لطفا به اشتراک بگذارید: