۷آبان روز کوروش کبیر: قیام در سرتاسر میهن برای سرنگونی نظام آخوندی

قیام در سرتاسر میهن برای سرنگونی حکومت آخوندی ـ به مناسبت ۷آبان روز کوروش کبیر ـ ۹آبان۱۴۰۱
روز شنبه ۷آبان در چهل و چهارمین روز قیام سراسری، در حالی‌که دانشجویان در سراسر کشور، دست به اعتراض و تظاهرات زده بودند، رژیم آخوندها موج جدیدی از سرکوب دانشجویان را آغاز کرد. نیروهای سپاه و اطلاعات به برخی از دانشگاه‌ها در تهران و شهرهای مختلف حمله کرده و شمار زیادی از دانشجویان را دستگیر نمودند.


در تهران مأموران سرکوبگر دانشکده فنی پردیس را محاصره کردند و به ضرب و شتم شدید دانشجویان پرداختند، آنها خیابان امیر آباد به سمت دانشگاه را بستند و با انبوه نیروهای انتظامی ورودیهای دانشگاه را تحت کنترل درآوردند و داخل محوطه دانشگاه به‌دنبال دانشجویان فعال بودند. کوی پسران در حمایت از دانشجویان پردیس تظاهرات کردند و مأموران با تفنگ ساچمه‌ای و پینت بال به آنها شلیک کردند.


در اراک نیروهای سرکوبگر با گلوله ساچمه‌ای و گازاشک‌آور به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه آزاد حمله کردند که با مقاومت دانشجویان مواجه شد. در مشهد گارد ویژه دانشگاه آزاد را محاصره کرد، مردم و خانواده‌های دانشجویان برای نجات دانشجویان محاصره شده در مقابل دانشگاه تجمع کردند. نیروهای سرکوبگر به خوابگاه دانشگاه بروجردی در شهر بروجرد حمله کردند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر نمودند. مأموران لباس‌شخصی وارد دانشگاه آزاد خوراسگان شدند و اقدام به دستگیری دانشجویان کردند.


نیروهای سرکوبگر دانشگاه سنندج را محاصره و به سمت دانشجویان گاز اشک‌آور شلیک کردند. دانشجویان با شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه به مقابله با نیروهای بسیجی پرداختند. دانشگاه تبدیل به میدان جنگ شده بود و خانواده دانشجویان و گروهی از مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای در مقابل دانشگاه تجمع کرده، درب دانشگاه را باز کرده و وارد دانشگاه شدند. در قزوین به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و به ضرب و شتم شدید آنها پرداختند و تعدادی را دستگیر نمودند.


مطالب مرتبط
خالق اولین منشور حقوق‌بشر تاریخ بشریت: ۷آبان روز کوروش
چهل و چهارمین روز قیام سراسری - آستارا - فرار نیروهای سرکوبگر در برابر جوانان دلیر و به آتش کشیدن موتورهای مزدوران + توئیت خانم مریم رجوی
لطفا به اشتراک بگذارید: