اتحاد شاه و شیخ بار دیگر افشا شد

حمله چماقداران سلطنتی به تظاهرات مخالفین در لندن ـ اتحاد شاه و شیخ بار دیگر افشا شد ـ ۱۱آبان۱۴۰۱
لندن-اخلال در تظاهرات هموطنان و حمله بقایای ساواک و سلطنت

لندن -۷ آبان ۱۴۰۱

شعار جمعیت - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

خانم سخنران: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر -دوستان این شعار دانشجویان ایرانه – خطاب... . - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

شعار - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

مرد۱-... . میکروفون اینا را زدند شکوندند.

مرد۲- کی اینکار رو کرد؟

مرد۱- حمله که می‌کنند... . آهنگ گذاشتن همه کار رو کردند تو جیب خودشون بریزد. -بابا به یک خانم توی اروپا حمله کردن در لندن میدونی یعنی چیه؟ حمله کردن به یک خانم بنده خدا چه گناهی آمده اینجا داره مسالمت‌آمیز شعارشو میده میکروفونشو زدن شکوندند

شعار جمعیت- توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

یک مرد- متأسفانه بلندگوهای بچه‌ها را شکوندند

شعار –اتحاد اتحاد اتحاد

یک مرد- میشه لطفاً اینجا بگید میکروفونتون چی شد بلندگوتون؟

خانم- شما از کدوم شبکه هستید؟

یک مرد- ما آزادیخواهیم نه شیخ و نه شاه مثل همه مردم ایران

خانم-اشکال نداره ما توی استیج امروز ۲۹اکتبر در همدردی همبستگی با مردم ایران اومدیم اینجا. تحمل یک شعار ما رو که دانشجویان ایران دارن توی خیابان‌ها توی دانشگاهها میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ندارند.

آقایون نمیدونم کدوم دوربین‌ها بودن حمله کردند استیج ما را گرفتند استیج ما را گرفتند. بلندگوی ما رو شکستند به من زنی که روی استیج بودم حمله کردن

خانم- حمله کردند اینه دمکراسی و فاشیست پهلوی

یک خانم دیگر: اینها فاشیستند فاشیست


مطالب مرتبط
قیام تا سرنگونی ـ دانشجویان کولاک کردن
لندن - شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و حمله شعبان بی‌مخهای امروزی
لطفا به اشتراک بگذارید: