در سرتاسر میهن انقلابیون هشدار دادند: هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه!

هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه! ـ در سرتاسر میهن انقلابیون هشدار دادند ـ ۱۷آبان۱۴۰۱
مردم سنندج روز دوشنبه ۹آبان بر مزار شهید قیام سراسری ایران سارینا ساعدی دختر نوجوان ۱۶ساله سنندجی در بهشت محمدی این شهر تجمع کردند و علیه جنایتهای رژیم آخوندی شعار دادند.

مردم و جوانان شورشی شعار می‌دادند: مرگ بر دیکتاتور، هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه، آزادی آزادی آزادی و شهید نمی‌میرد.

فردی در این مراسم سخنرانی کرده و می‌گوید: «سارینا، تو نمی‌میری، تو آتش این انقلاب را شعله ورتر کردی، تو جهان را بیدار و دشمن را خار و زبون کردی.»

شعارهای مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله و شهید نمی‌میرد بر مزار سارینا ساعدی

شعارهای مرگ بر دیکتاتور بر مزار سارینا ساعدی

سنندج - مردم و جوانان شهر در بهشت محمدی بر مزار سارینا ساعدی شعار هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه سر دادند
یک هم وطن از مهاباد ـ ۵آبان ۱۴۰۱. چهارراه آزادی

تلویزیون حکومتی:

مجری: تصاویر و ویدئوهایی که داشتیم در درگیری نیروها با افرادی که دارند ناامنی ایجاد می‌کنند تیراندازی صورت گرفته!

وحیدی: بله تیراندازی توسط اغتشاشگران صورت گرفته اشاره کردم

مجری: نه از سمت نیروهای انتظامی چطور نداشتیم؟

وحیدی: نه نیروهای انتظامی اصلاً تکلیف داشتند که تیراندازی نکنند

خروش مردم مهاباد ـ ۵آبان ۱۴۰۱: مرگ بر دیکتاتور...

گزارش یک هم وطن از مهاباد ـ ۵آبان ۱۴۰۱:

تسخیر فرمانداری...

تسخیر کلانتری ۱۱ مهاباد

یک هم‌وطن از شاهین شهر ـ ۴آبان:

هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه
مطالب مرتبط
تحلیلگران گفتند: جامعه ایران در حال عبور از حکومت آخوندی است
شعارهای مرگ بر خامنه‌ای بر مزار سارینا ساعدی شهید قیام در سنندج
لطفا به اشتراک بگذارید: