دستورات اژه‌ای در رابطه با رسیدگی به پرونده انقلابیون

در نشست شورای عالی قوه قضائیه صادر شد: دستورات اژه‌ای در رابطه با رسیدگی به پرونده انقلابیون ـ ۱۸آبان۱۴۰۱
دستور اژه‌ای سردژخیم قضاییهٔ خامنه‌ای

در وحشت از تداوم و گسترش قیام

عناصری که در قضایای اخیر مرتکب قتل و جرح دیگران شدند

با خود سلاح به همراه داشتند

هر چه زودتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند

خبرگزاری مهر آخوندی ۱۶آبان ۱۴۰۱:

در نشست شورای عالی قوه قضاییه، قاضی‌القضات خطاب به قضات رسیدگی کننده به پرونده عناصر و مسببین اصلی اغتشاشات اخیر دستورات مهمی صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از همان روزهای نخست قضایای اخیر مقامات قضایی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواستند تا عناصر اصلی اغتشاشات و آشوبها را شناسایی، دستگیر و معرفی کنند؛ بر همین اساس بار دیگر تأکید می‌کنم عناصری که در قضایای اخیر مرتکب قتل و جرح دیگران شدند، با خود سلاح به همراه داشتند، در نظم اجتماعی اختلال ایجاد کردند، خوف ایجاد کردند و آرامش نظام را به هم زدند، هر چه زودتر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

باید هر چه زودتر تمامی افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر مرتکب قتل شدند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

همکاران قضایی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.

کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به‌عنوان عامل دشمن، امنیت را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین‌حال کسی را هم به‌قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند. (خبرگزاری مهر رژیم ۱۶آبان)


مطالب مرتبط
در سرتاسر میهن انقلابیون هشدار دادند: هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه!
دستور اژه‌ای سردژخیم قضاییهٔ خامنه‌ای در وحشت از تداوم و گسترش قیام
لطفا به اشتراک بگذارید: