فشار مگاتنی قیام روی خامنه‌ای و روی آوردن به سیرکهای مسخره

خبر تو خبر قیامی ـ فشار مگاتنی قیام روی خامنه‌ای و روی آوردن به سیرکهای مسخره
رخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه شد، نشان داد نیروهای میدانی حکومت در برابر جوانان قیام‌آفرین به‌سرعت وامی‌روند و در هم‌می‌شکنند. از دست‌رفتن کنترل روحی آنها دال بر این امر است. این در حالی است که آنها پشت به دستگاه سرکوب دارند، به انواع تجهیزات و تسلیحات ضدشورش مسلح هستند و در اعمال شقاوت به آنها دست‌باز داده‌اند. بگذریم از این‌که زیاده‌روی در خشونت نیز آن روی سکهٔ ترس‌خوردگی و نگرانی نسبت به عواقب بعدی در مصاف خیابانی است.

عملهٔ میدانی سرکوب این‌روزها به هر جا که می‌روند با نگاههای شماتت‌بار و نفرت‌انگیز مردم روبه‌رو می‌شوند. برخی از آنها از جانب خانواده‌هایشان نیز طرد شده‌اند. گفت‌و‌گوی خیابان با آنان تکرار شعار «بی‌شرف بی‌شرف» است. آنها خیابان را از پشت نقاب کاسکت‌هایشان می‌بینند و می‌دانند دیگر باتون و گاز اشک‌آور و حتی گلولهٔ جنگی نمی‌تواند خشم انفجاری مردم را مهار کند.

لمس این واقعیت که دیگر کسی از بسیجی، پاسدار و لباس‌شخصی نمی‌هراسد، گذر دقیقه‌ها را برایشان به دوزخی سوزان تبدیل کرده است؛ زیرا دو گام آن‌طرف‌تر از بدنامی، مرگی نکبت‌بار را به چشم می‌بینند.
بله فشار مگاتنی قیام روی خامنه‌ای وارد می‌شود
مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ ناکارآمدی دولت رئیسی و بن‌بست اقتصادی نظام
نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ
لطفا به اشتراک بگذارید: