شروع جام جهانی ۲۰۲۲: اولین گل رو بچه‌های مهاباد زدن!

اولین گل رو بچه‌های مهاباد زدن! ـ شروع جام جهانی ۲۰۲۲ ـ ۵آذر۱۴۰۱
قیامی که در سومین ماه شعله‌ور بودنش پیش می‌رود، میدان آزمایش تمام طرف‌هایش شده است. بی‌شک فضای سیاسیِ روزهای آغازین قیام شبیه فضای کنونیِ آن نیست. هر قیام و انقلابی که آزادی و برابری و دموکراسی، انرژی‌دهنده و نیروبخش آن است، در مسیر پیشرفتش، رسوب‌ها را می‌زداید و اصالتها را تلألو می‌بخشد. بارز شدن این تلألو را اکنون در سمت‌وسو یافتن هدف قیام و اتحاد سراسری بر سر آن، شاهدیم.


همه‌ٔ شهرهای ایران در هدف مشترک، هم‌زبان و هم‌شعار و هم‌خواسته شده‌اند. شعارها که بیان خواسته‌هایند و خواسته‌ها که معرف هدف هستند، همگی زبان قیام سراسری در کف خیابانهای ایران شده‌اند و نفی کامل نظام ولایت فقیه را به گوش جهانیان هم رسانده‌اند. بی‌شک این مسیر در ادامه‌ٔ خود، باز هم درخشان‌تر و یک‌سویه‌تر خواهد شد. این از جبهه‌ٔ خلق که پس از ۷۰روز به تثبیت تداوم و استمرار قیام رسیده است.

جبهه‌ٔ مقابل مردم ایران که در این ۷۰روز آزمایش پس داده است، نظام ولایت فقیه با تمام باندها و خواص و عوام‌اش می‌باشد. بدون آن‌که بخواهیم وضعیت حاکمیت را در بیش از دو ماه جریان قیام بررسی کنیم، موقعیت کنونی آن گویای آخرین مختصات نظام ملایان است.
در روزهای اخیر و به‌طور خاص در لشکرکشیِ رژیم به مهاباد و جوانرود و بازخورد آن با تشدید قیام، آشکار شد که رژیم هیچ راه‌حل سیاسی ندارد.

آشکار شد که هیچ پتانسیل سیاسی برای مقابله با قیام در ساختار نظام ولایت فقیه یافت نمی‌شود.

آشکار شد که دیگر توان مانور دادن با ذخیره‌های گذشته مثل اصلاحات و اعتدال و طرح مسخره‌ٔ نو اصول‌گرا را هم ندارد.


مطالب مرتبط
تیمی که در برابر جلادان مردمش کرنش کند، تیم ملی نیست
شاخصهای پیشروی درخشان قیام و بن‌بست لاعلاج حاکمیت
لطفا به اشتراک بگذارید: