یک فرمانده بسیج ادعا کرد: بسیج تا پای جان از ارزشهای خود دفاع می‌کند

بسیج تا پای جان از ارزشهای خود دفاع می‌کند ـ یک فرمانده بسیج ادعا کرد ـ ۸آذر۱۴۰۱
یک هم‌وطن از گل‌شهر کرج: شنبه ۵آذر گل‌شهر کرج

چرا خامنه‌ای به بسیجی‌های وارفته‌اش آماده‌باش داد؟

خامنه‌ای ـ ۵آذر ۱۴۰۱:

آمادگی عملی خودتان را هم حفظ کنید غافلگیر نباید شد

ورود در میدان نترسیدن با دشمن سینه به سینه شدن

خامنه‌ای نگفت مشکل چیست اما آخوندهایش اعتراف کردند

آخوند نکونام در نمایش جمعه شهرکرد ـ ۴آذر ۱۴۰۱:

ریزش نکنید، در برابر دشمن مغلوب نشوید، نترسید، کم نیاورید

خامنه‌ای وحشت از ریزش و کم آوردن بسیجی‌ها را پوشاند اما در لفافه گفت

خامنه‌ای ـ ۵آذر ۱۴۰۱:

آخرین توصیه من آیه قرآن است وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَ نُوا

(سستی مکنید و اندوهگین مباشید...)آتش قیام، خامنه‌ای را در تله سرنگونی گرفتار کرده و با بسیج، بی‌بسیج سرنوشت یکی‌ست

خروش جوانان در تهران ـ ۵آذر:

مرگ بر بسیجی – مرگ بر بسیجی

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع روز شنبه ۵آذر با بسیجی‌های سیلی خورده و لرزان نظام دیدار کرد. خامنه‌ای گفت:

بسیج یکی از ابتکارهای مبارک امام بزرگوار ما بود. ایشون البته ابتکارات بزرگشان یکی دو تا نبود. ابتکاراتی که در زندگی مردم در تاریخ کشور، یک حرکتهای عظیمی را ایجاد می‌کرد. لاکن یکی از مهمترین و بزرگترین این ابتکارها تشکیل بسیج بود که ایشون در اوایل آذر ۵۸ اعلام کردند لشگر ۲۰میلیونی کشور را در آن سخنرانی معروفشان.

خب بسیج تشکیل شد، پس از فرمان امام تشکیل شد این مال ۵۸ است سال۵۸ برکات این بسیج این ابتکار عظیم بقدری بود که امام در آذر سال۶۷ یعنی ۹سال بعد از آن آن خطابه والا و شیوا و بلند را در مدح بسیج ایشان صادر کردند.

اونوقت در میدان مقابله با دشمن هم یعنی در میدان جنگ نظامی هم بی‌محابا وارد میدان شدن از دشمن نترسیدن به دشمن فرصت ندادن این است.


مطالب مرتبط
مقام معظم رهبری لب تر کند یک ساعته همه را جمع می‌کنند!!!
حرف اصلی خامنه‌ای با بسیجیانش چه بود؟
لطفا به اشتراک بگذارید: