سلامی : اگر صدای مرا می‌شنوند، دیگر به خیابان نیایند

خط و نشان مضحک سلامی برای قیام‌آفرینان: اگر صدای مرا می‌شنوند، دیگر به خیابان نیایند ـ ۹آذر۱۴۰۱
یک هم‌وطن: ۲۷آبان ۱۴۰۱ سمیرم

در شصت و سومین روز قیام سراسری، چرا پاسدار سلامی هذیان می‌گوید؟

پاسدار سلامی ـ‌۲۶آبان ۱۴۰۱:

آمده‌اند به جنگ خدا و رسول

مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای به جنگ دشمنان خدا شتافتند

خروش جوانان ـ ۲۶آبان ۱۴۰۱

مرگ بر خامنه‌ای

پاسدار سلامی ـ‌۲۶آبان ۱۴۰۱:

مشتی انسانهای فریب خورده از خدا جدا شده دست از ولایت امر کشیده

خروش جوانان در مترو تهران ـ ۲۶آبان ۱۴۰۱

امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام

یک هم‌وطن از بوکان ـ ۲۶آبان ۱۴۰۱:

به ما بپیوندید اعتصاب علیه حکومت آخوندی ادامه بدین

پاسدار سلامی ـ‌۲۶آبان ۱۴۰۱:

و جوانانمان آنهایی که فریب خورده هستند برخواهند گشت برگردند لباس جهاد بپوشند

بله جوانان لباس جهاد پوشیده و در کف خیابان منتظر پاسداران داعشی هستند

خروش جوانان در ماسال. ـ ۲۶آبان ۱۴۰۱

بسیجی سپاهی داعش ما شمایی

یک هم‌وطن از تهران: پنجشنبه ۱۲آبان. یک پیام دارم برای درمانده سلامی: ما تو خیابونیم تو کجایی؟

پاسدار سلامی ـ ۷آبان ۱۴۰۱: به جوانانمان آن عده قلیلی که گول خورده‌اند باز هم می گوییم شرارت را کنار بگذارید امروز روز پایان اغتشاشات است

یک هم‌وطن از فولادشهر: فولادشهر ۱۲آبان چهلم مهسا موگویی

شعار: می‌کشم می‌کشم هرآن‌که خواهرم کشت

یک هم‌وطن از آمل: آمل ۱۲آبان چهلم غزاله

یک هم‌وطن از کرج: امروز ۱۲آبان بهشت سکینه. بهمون حمله کردن

خروش جوانان در کرج ـ ۱۲آبان ۱۴۰۱:

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه ـ امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

ما می‌خواهیم با تهدیدات مبارزه بکنیم با سردار سلامی‌ها و نمی‌دانم با قالیبافها و با این طور افراد با بیانیه دادن مردم خیابان نیایید بله انگار مثلا خیز سه ثانیه است که مردم گوش بدهند و فردا خیابان نیایند!
مطالب مرتبط
یک فرمانده بسیج ادعا کرد: بسیج تا پای جان از ارزشهای خود دفاع می‌کند
چه خبر شده که پاسدار سلامی هذیان می‌گوید؟
لطفا به اشتراک بگذارید: