برنامه آفساید ـ پاسخ‌هایی در مورد شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

پاسخ‌هایی در مورد شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در برنامه آفساید
پیشتازان قیام چه می‌خواهند

در ماه خونین آذر ببینیم دانشجویان چه می‌خواهند؟

دانشگاه علامه: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

دانشگاه تربیت مدرس: دانشجو داد بزن حقتو فریاد بزن و تهران شده بازداشتگاه، اوین شده کشتارگاه

دانشگاه علامه: حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم

آنها در پاسخ به سرکوب و توطئه‌های آخوندها می‌گویند:

دانشگاه پونک تهران: دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

دانشگاه الزهرا: این نقشه‌ها تکراریه داعش خودِ سپاهیه

دانشگاه رازی کرمانشاه: دانشجو زندانی آزاد باید گردد

دانشگاه فردوسی مشهد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دانشگاه نوشیروانی: هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم

دانشگاه تهران: می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم

و آنها خواسته‌هایشان را اینچنین بازگو کردند:

دانشگاه علامه: نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری

دانشگاه جندی شاپور: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

دانشگاه خیام مشهد: مرگ بر ستمگر

دانشجویان علوم پزشکی: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

و در نهایت آنها خواستار آزادی هستند.

دانشگاه صنعتی اصفهان: آزادی آزادی آزادی

مردم ایران نمی‌خواهند که رژیم بخواهد از ورزش به نفع خودش سوء‌استفاده کند. واقعیتش وقتی که رژیم می‌فرستد تیم را به آنجا، احساس ملی و ملی‌گرایی ندارد، یعنی مردم را قبول نداره تا برسه به این‌که بخواهد ملیت را اینها عنوان کند. شما ببینید در تمام دنیا اگر یک کشوری مردمش تظاهرات کنند حکومتها را آنها تیراندازی نمی‌کنند. آنها را زندانی نمی‌کنند آنها را به‌اصطلاح به‌شهادت نمی‌رسانند چکار می‌کنند؟ می‌گویند ملت با ما مخالفند پس ما استعفا می‌دهیم. اکثر کشورهای جهان می‌رند استعفا می‌دهند از یا رئیس‌جمهورها و هر کسی که هست ولی در این کشور اینها میان مردم را به گلوله می‌بندند. چرا؟
مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ بررسی تاکتیکهای سایبری نظام و هشتگهای فاکتوری
پیشتازان قیام چه می‌خواهند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: