خبر تو خبر ـ بازار گرمی پاسدار سلامی برای خامنه‌ای زهوار دررفته

بازار گرمی پاسدار سلامی برای خامنه‌ای زهوار دررفته ـ خبر تو خبر
نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه
اعزام پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران به زاهدان توسط خامنه‌ای در پی ناکامی ترفندها و تهدیدهای خلیفه سفاک ارتجاع برای خاموش کردن قیام هموطنان بلوچ

بلوفها و تهدیدهای وحشت‌آلود سرکردهٔ سپاه خامنه‌ای

کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم است، معدود انسان‌هایی فریب خورده هستند که به جنگ امنیت نظام آمده‌اند، ما از همه کسانی که تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفته‌اند می‌خواهیم بازگردند. امروز فصل انتخاب است

تا ما از خانه بیرون نرویم و تا زمانی که شمشیرها یکدیگر را ملاقات نکنند قطعاً دشمن شکست نخواهد خورد امروز فرصت آن رسیده است.

پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران که برای روحیه دادن به بسیجیان به زاهدان رفته است وحشت رژیم از قیام سراسری مردم را به نمایش گذاشت و در جلسه بسیجیان در استان سیستان و بلوچستان گفت‌: «کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم هست ... همه آرایش سیاسی قوای کفر و شرک و نفاق و الحاد از سراسر جهان در صدد نفوذ به دنیای قلب و ذهن جوانان این سرزمین هستند. متأسفانه بعضیها هم در داخل با همان توهمات همراه شده‌اند. امروز فصل انتخاب است وسط نمی‌توان ایستاد».

پاسدار سلامی - تلویزیون رژیم ۶آذر ۱۴۰۱:

کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم هست توجه کنید عزیزان همه آرایش سیاسی قوای کفر و شرک و نفاق و الحاد از سراسر جهان با مزدوران و سرشاخه‌های داخلی خود که معدود انسان‌هایی گمراه و فریب خورده هستند به جنگ انقلاب شکوهمند این ملت به جنگ امنیت این ملت به جنگ وحدت ملی آمده است.

مطمئن باشید ما شاهد فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهیم بود اما هرگز شاهد آسیب جدی بر پیکره انقلابمان نخواهیم بود من مطمئن هستم که همه این قدرتها شکسته خواهند شد فرو خواهند پاشید.


مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ ناکارآمدی دولت رئیسی و بن‌بست اقتصادی نظام
اعزام پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران به زاهدان توسط خامنه‌ای
لطفا به اشتراک بگذارید: