نفر اول اسکی آلپاین بانوان کشور، بدون اطلاع قبلی به فرانسه مهاجرت کرد!

پناهنده شدن یک قهرمان ورزشی دیگر: نفر اول اسکی آلپاین بانوان کشور، بدون اطلاع قبلی به فرانسه مهاجرت کرد! ـ ۷بهمن۱۴۰۱
قطع رابطه میان ملت و دولت، همواره زایندهٔ ناهنجاریهای تکثیرشونده، بحرانهای لاعلاج و چالشهای مهارناپذیر است. از پس چهار دهه تمامیت‌خواهیِ ایدئولوژیک، انحصارطلبیِ سیاسی، تمامیت‌خواری اقتصادی و افسارگسیختگی سرکوب و جنایت، چنین شده است مختصات و موقعیت انفجاریِ میان حاکمیت ولایت فقیه و مردم ایران. موقعیتی که از یک‌طرف هزار هزار مردم ایران در کف خیابان‌ها، دادخواهی نان و کار و حقوق و خون می‌کنند و هزار هزار دیگر، مهاجرت ناگزیر را با تمام مرارتها و ناکامی‌ها و خطرهایش، به‌جان می‌خرند و برمی‌گزینند.حاکمیت ولایت فقیه با سه ویژگیِ ضدبشری یعنی تمامیت‌خواهی، انحصارطلبی و افسارگسیختگی در سرکوب و چپاول، مردم ایران را به مرحله انتخاب ماندن[با پرداخت بهای سنگین زنده بودن] و رفتن [با پرداخت بهای طاقت‌فرسای ترک وطن] رسانده است. چنین آواری، زندگی و آینده مردم را محاصره نموده که افزایش ماه به ماه شمار متخصصان و مهاجرین از ایران آخوندزده و اشغال‌شده، سیر صعودی و شتابان گرفته است. چنین فشار و استرسی بر مردم مستولی شده که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در شماره ۲۰شهریور ۱۴۰۱ گزارش می‌کند:

«طی یک سال گذشته ۱۶۰متخصص قلب از ایران مهاجرت کرده‌اند».

و در تداوم سیر صعودی درخواست مهاجرت متخصصان از ایران، می‌نویسد:

«۳۰هزار کادر درمان نیز طی یک سال گذشته از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست گواهی حسن سابقه ارائه کرده‌اند که مقصدشان عمان بوده است».هنگامی که رد این آمار جاری در یک سال گذشته را می‌گیریم، به جریان بی‌توقف مهاجرت طی سال‌های گذشته برمی‌خوریم که همین روزنامهٔ حکومتی، تصویری حیرت‌انگیز از آن گزارش می‌کند:

«طی چهار سال گذشته حدود ۱۶هزار پزشک عمومی کشور را ترک کرده‌اند»!


مطالب مرتبط
سیاست شرم‌آور مماشات مانع لیست‌گذاری سپاه توسط اتحادیه اروپا
فاجعه مهاجرت انبوه متخصصان و پزشکان عمومی از جهنم تحت حاکمیت آخوندها
لطفا به اشتراک بگذارید: