موشکاف ۸بهمن۱۴۰۱ ـ عظما درمانده و شاخ شکسته

عظما درمانده و شاخ شکسته ـ موشکاف ۸بهمن۱۴۰۱
موشکاف: سلام به همه رفقای با مرام و جوونای اهل قیام! این روزا سگ و سیله های عظما مدام دارن فرکانس استیصال میدن. یعنی خرشون بدجوری تو گل گیر کرده. وزیر آموزش و پرورش خبیثی میگه هوا خیلی پسه باید یه کاری بکنیم.

نوری ـ وزیر کشور‌ آخوند رئیسی ـ۶بهمن

در شرایط جدیدی که پیش آمده و شما بهتر از من می‌دانید شرایط جدید همه ما را همه ما را متوجه کرد به این‌که در آموزش و پرورش باید کاری انجام بشود چرا؟ چون اتفاق این است فن‌آوریهای نوین سریع حرکت می‌کنند بعضی‌ها فقط همین فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌بینند نه این درست است شبکه‌های اجتماعی بچه‌های ما را مدیریت می‌کنند چارچوب‌بندی می‌کنند و مدیریت افکار عمومی اتفاق می‌افتد.

موشکاف: اتفاق می افتد، نه! اتفاق افتاده! تازه کجاشو دیدی؟ باقی اتفاقات تو راهه. تو بگو میخوای چه غلطی بکنی؟ اگه تو نگی اون وزیر کشور تروریستتون میگه ها:

پاسدار احمد وحیدی ـ وزیر کشور آخوند رئیسی ـ ۶بهمن

ما همین اغتشاشات اخیر این جوانهایی که در اغتشاشات بودند بعد از که حالا آن تعدادی که بازداشت شدند وقتی نگاه می‌کنیم مشکل بزرگ تویشان همین است ارتباط شان با معنویت با خدا قطع است چرا قطع است؟ هجمه فراوان دشمن تهدیدات دشمن فرهنگ منحط غربی فرهنگ بی‌خدایی و بی‌هویت سازی اینها.

موشکاف: ای بابا! یکیشون از اون یکی مشنگ تره. آخه تو رو چه به معنویت؟ تو که تا دیروز داشتی تو آرژانتین بمب میذاشتی بعد حالا شدی متخصص معنویت و هویت؟ اگه راه حل نداری بگو ندارم این پرت و پلاها چیه میگی؟

پاسدار رحیم صفوی- مشاور خامنه ای ـ ۴بهمن

قبول کنیم در جنگ فضای مجازی شکست خوردیم فضای مجازی دست اونها اونها برتری پیدا کردند تمام این دستگاههای ما از پس اون رسانه های اونها بر نیامد

شما این جوانها که بعضا آمدند توی این مسایل اخیر اگر این جوانها یک کار بهشان بدهید یک زن هم بهشان بدهید دیگه اگر دیدید آمدند توی خیابانها ؟ زمینگیر میشوند دیگه دیگه آیا توانستیم؟

موشکاف: دو کلمه هم از زبون مشاور عظما شنیدیم! کور خوندی. تو و عظمات باید آرزوی زمینگیر شدن جوونا رو به گور ببرید...حرفای این پاسدار ریزشی هم معنیش استیصال و بریدگیه. البته این بدبختا تو همه زمینه ها به ته خط رسیدن.

محسنی بندپی ـ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آخوندی ـ ۶بهمن

هیچ وقت نظام سلامت کشور را به اندازه امروز مستاصل ندیدم نه در بهداشت نه در دارو نه درمان نه در آموزش پزشکی نه در نظام ارجاع نه در نسخه نویسی الکترونیکی در هیچ کدام اینها ما نتوانستیم یک پیام مشخص و امیدوار کننده ای برای مردم داشته باشیم.

موشکاف:‌ منم هیچوقت عظما و نظامش رو به اندازه امروز مستأصل ندیده بودم! این هم از علائم رپتو پتو شدن نظامه. هاهاها. مرحمت زیاد رفقا.


مطالب مرتبط
موشکاف ۴بهمن۱۴۰۱ ـ بودجه کشک و پوشال و حرف مفت
خامنه‌ای فرمان دیگری برای غارت اموال مردم صادر کرد
لطفا به اشتراک بگذارید: