سران ولایت و سلطنت فراخوان به اتحاد می‌دهند: همه با هم با کی و برای چی؟

همه با هم با کی و برای چی؟ ـ سران ولایت و سلطنت فراخوان به اتحاد می‌دهند ـ ۳۰بهمن۱۴۰۱
همهٔ اینها وجوه درخشانی است از این واقعیت که مقاومت آزادی‌ستان مردم ایران، برای پیروزی چه گنجینهٔ عظیم و فناناپذیری در اختیار دارد؛ از هزاران و هزاران کانون شورشی و جوانان شورشگر بی‌باک و بیم که در سراسر میهن اشغال شده با پاسداران و بسیجی‌ها، چنگ در چنگ و در حال نبردند، تا توده‌های عظیم مردم که شورشگران را از هر نظر حمایت و پشتیبانی می‌کنند، تا هموطنان خارج کشور که برای رساندن صدای مردم ایران، سر از پا و روز از شب نمی‌شناسند و پیوسته آماده‌اند که هر جا اقتضا کند در سرما و گرما به‌میدان بیایند و صدای مردم ایران را پژواک دهند، تا لشکری از حامیان خارجی مقاومت که با گذار از کوره‌های گدازان تهمت و شیطان‌سازی آخوندهای دجال و لابی‌های زرخرید آنها، هر کدام به‌یک رزمندهٔ فعال جنگ سیاسی در حمایت از مقاومت ایران تبدیل شده‌اند.

این سرمایهٔ فزاینده و فناناپذیری است که طی ۴۰سال نبرد مستمر مجاهدین و مقاومت ایران در داخل و خارج کشور و با تکیه بر اصل «کس نخارد» ذره ذره به‌دست آمده و مدعیان و آلترناتیوسازان پوشالی، حتی ذره‌یی از آن را به‌خوابشان هم نمی‌توانند ببینند.

اما راستی این سرمایه و گنجینهٔ عظیم که پشتوانه‌ٔ آزادی و استقلال ایران است، چگونه حاصل شده؟ آن هم در میان طوفان فتنه‌ها و این همه گرد و خاکی که رژیم و همدستانش می‌کوشند با آن فضا را مبهم و تیره و تار جلوه دهند؟

بی‌تردید این حاصل مرزبندی قاطع و استوار میان خلق و ضدخلق، میان جبهه مردم ایران با دشمنان آزادی و استقلال ایران، با مدافعان و مبلغان دیکتاتوری از نوع شیخی یا شاهی است. مرزبندی سرخ و آتشینی که رهبر مقاومت ایران یک بار دیگر در پیام تاریخی ۲۲بهمن ۱۴۰۱ بر آن پای فشرد و اعلام کرد: «شاخص عینی و علمی و تاریخی آزادیخواهی و استقلال‌طلبی در صحنهٔ سیاسی ایران به‌رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل "نه شاه، نه شیخ" خلاصه می‌شود».

عنوان تظاهرات مونیخ یعنی «نه شاه، نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک» و شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر» هم بیانگر همین اصل اساسی برای برپایی حاکمیت مردم و استقلال و آزادی و آبادی ایران فرداست و همین شعارهای اصولی است که به‌شورشگران و قیام‌آفرینان قدرت و انگیزه و اطمینان خاطر می‌دهد که حتی اگر در این راه به‌شهادت برسند، آینده ایران و رهایی میهنشان از دیکتاتوری تضمین شده و رنج و رزم و خونشان شالودهٔ بنای ایران آزاد و دموکراتیک فردا خواهد بود.

مطالب مرتبط
خامنه‌ای: اگر به بن‌بست رسیده‌ایم چرا میلیاردها دلار خرج براندازی می‌کنند؟
«نه شاه، نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک»
لطفا به اشتراک بگذارید: