اتوتیون ـ وضعیت داغون نظام از زبان خامنه‌ای

وضعیت داغون نظام از زبان خامنه‌ای ـ اتوتیون
خامنه‌ای روز پنجشنبه ۴اسفند خبرگان نظام را پس از اجلاس دورهٔ جدیدش نزد خود فراخواند تا آنها را نسبت وضعیت به‌شدت حاد نظام توجیه کند. خلیفهٔ ارتجاع که موقعیتش زیر ضربات ۵ماههٔ قیام و طوفان شبانه‌روزی «مرگ بر خامنه‌ای» به‌شدت تضعیف شده، از فرط بیچارگی به‌خبرگان فرتوت و رئیس ۹۶سالهٔ آن (جنتی) آویخت و آنها را «بالاتر از هر مرکز و مجموعه‌یی در نظام» دانست.

خبرگان «مطیع محض» نیز متقابلاً به‌امداد ولی‌فقیه کمر شکسته آمد و در بیانیه خود با اعلام «پشتیبانی قاطع خود از خامنه‌ای که ادامه دهندهٔ راه خمینی است»، از «حجم گستردهٔ تبلیغات و اهانت‌های بی‌سابقه به‌عمود خیمه نظام» ابراز وحشت کرد. ولی به‌نحو مضحکی علت این وضعیت را «دست‌آوردهای شگرف نظام» قلمداد کرد.

در اظهارات خامنه‌ای، اعتراف به‌وضعیت به‌شدت وخیم و بحرانی رژیم (البته با زبان دجالگرانه) جای عمده‌یی داشت. اما مهمترین اعتراف، آنجا بود که او با حمله به‌نق‌زنهای باند مغلوب و همهٔ دلسوزان نظام که در تلاش برای نجات آن، اقدام به‌نوشتن نامهٔ سرگشاده می‌کنند، گفت: «آن کسانی که خودشان شخصیتشان هویت‌شان در معرض نابودی و ویرانی است... همه را این‌طور می‌بینند... در اردیبهشت۶۹ هم یک گروهی نامه نوشته بودند که ملک و ملت به‌لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده».

خامنه‌ای به‌این ترتیب، اولاً اعتراف کرد که مضمون این نامه‌های سرگشاده هشدار نسبت به‌این واقعیت است که «رژیم به‌لبهٔ وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده»؛ ثانیاً، می‌خواهد نتیجه بگیرد هم‌چنان که ۳۲سال پیش هم می‌گفتند رژیم در معرض سرنگونی است، اما سرنگون نشد، این بار هم سرنگون نخواهد شد. ثالثاً با تأکید بر این‌که «در اردیبهشت۶۹ که هنوز یک سال از مرگ خمینی نگذشته» این حرفها را می‌گفتند، به‌کسانی که خمینی را بر سر او چماق می‌کنند با رندی می‌گوید که آن وضعیت، میراث و کارنامهٔ خمینی بود.


مطالب مرتبط
اتوتیون خامنه‌ای رئیسی – برای من تو وحشی‌ترینی
خامنه‌ای در باتلاق با راه‌کار انقباض
لطفا به اشتراک بگذارید: