کسانی که میتوانند به حفظ امنیت کشور کمک بکنند همین بسیج و سپاه هستند!

شازده در مصاحبه با من و تو تکرار کرد: کسانی که میتوانند به حفظ امنیت کشور کمک بکنند همین بسیج و سپاه هستند! ـ ۹اسفند۱۴۰۱
البته خیلی اوقات ما با این مسأله روبه‌رو هستیم که طرفداران سطلنت و از جمله رضا پهلوی مواضع شدیدی علیه رژیم می‌گیرند و این رژیم را نفی می‌کنند. و این ادعا را هم مطرح می‌کنند که مخالف رژیم هستند.

اما ورای این ادعاها واقعیت چیست؟

واقعیت این است که رژیم ولایت را سپاه پاسداران حفظ می‌کند، و سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به اعتراف خود رژیم تهدید اصلی رژیم ولایت هستند. رضا پهلوی از سپاه پاسداران حمایت می‌کند و بر ضد سازمان مجاهدین و مقاومت ایران موضع می‌گیرد بنابراین خیلی ساده این بالاترین منفعت‌رسانی به‌آخوندهاست.

وقتی به بچه شاه می‌گویند راه‌حل تو برای ایران چیست می‌گوید ما باید با جناحهای غیر جنایتکار سپاه پاسداران و بسیج کنار بیاییم تا بتوانیم تغییر در ایران ایجاد کنیم و در مصاحبه علنی با بلومبرگ می‌گوید من با فرماندهانشان در ارتباطم که همین ژنرال مدحی بود و بعد می‌گوید مردم ایران البته این رژیم را به مجاهدین ترجیح می‌دهند، خیلی روشن است که این ماکزیمم خواسته رژیم است.

ماکزیمم خواسته رژیم از یک اپوزیسیون خارجه این نیست که مدح و ثنای خامنه‌ای را بگوید، ماکزیمم این است که بگوید من رژیم را به مجاهدین ترجیح می‌دهم. یا مردم ایران از مجاهدین بیشتر از رژیم نفرت دارند.

بی‌دلیل نیست که آلترناتیو سازی از بچه شاه و مدافعان دیکتاتوری قبلی یک پروژه اطلاعاتی و امنیتی است. به عبارت دیگر برای پیشبرد این هدف یک سه ضلعی در کار است

رژیم در فضای مجازی یا شعارسازی در تظاهرات با برگ سلطنت بازی می‌کند. روزنامه جمهوری نوشته بود که چرا نفر می‌فرستید در تظاهرات داخل کشور، شعار به نفع سلطنت بدهند که بعد از آن استفاده کنید .
یک ضلع دیگر این پروژه حمایت ضمنی بچه شاه یا مجیزگویی اردشیر زاهدی از سپاه و از حاج قاسم به‌هلاکت رسیده است که یکی از جنایتکارترین مقامات رژیم آخوندی بود.
ضلع سوم بریده مزدوران مانند یغمایی و تواب تشنه به‌خون مصداقی هستند که خودشان علناً می‌گویند رضا پهلوی آلترناتیو مطلوب آنهاست.

مطالب مرتبط
جنتی در نزدیکی ۱۰۰سالگی‌اش دوباره رئیس مجلس خبرگان شد!
چرا بقایای سلطنت از رژیم آخوندی حمایت می‌کنند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: