نویدبخش سالی که ایران از آخوند عبور می‌کند: چهارشنبه‌سوری آتشین مبارک

چهارشنبه‌سوری آتشین مبارک ـ نویدبخش سالی که ایران از آخوند عبور خواهد کرد ـ ۲۳اسفند۱۴۰۱
آخرین چهارشنبه هرسال ایرانی که به‌عنوان ”چهارشنبه‌سوری” نام‌گذاری شده, در ایران از هزاران‌سال پیش با جشن و مراسم ویژه‌یی همراه بوده است. مراسم در آخرین سه‌شنبه شب سال با افروختن آتش و پریدن از روی آن، برگزار می‌شود.

در نوشته‌های برجای‌مانده از دورانهای قدیم ،از این جشن ملی بوته‌سوزانی و پایکوبی در اطراف آن، به عنوان جشن سوری یاد شده است . گفته می شود جشن سوری ( سوریک ) به‌قدمت نوروز است و مورخان آلمانی معتقدند، قدیمی‌تر از نوروز است و به تمامی آرینها تعلق دارد. برخی، مبدأ ”چهارشنبه‌سوری” را به‌زمانی که زرتشت، گاه‌شمار جدیدی خلق کرد و در آن با ایجاد سالهای کبیسه، تاریخهای گذشته را منظم نمود، مرتبط می‌کنند. برخی دیگر قدمت چهارشنبه‌سوری را چندهزارسال پیشتر می‌دانند. ازآنجاکه در روزگار باستان، آتش یکی از مهمترین عناصر کمکی انسان برای زندگی روزمره‌اش بوده، ایرانیان به آتش، احترام زیادی می‌گذاشتند و در جشنهای خود آتش روشن می‌کردند.

”چهارشنبه‌سوری” جشنی است که در آن روحیه صفا و صمیمیت و شادی در بین مردم اوج می‌گیرد.

بعداز گسترش اسلام در ایران، این سنت ملی همچنان طی ۱۴۰۰سال گذشته در بین مردم حفظ شده است. اما رژیم ارتجاعی و ضد ایرانی آخوندی، همه‌ساله با برگزاری این جشن ملی مخالفت ورزیده و به آزار وسرکوب مردم و بخصوص جوانان به‌خاطر برگـزاری آن پرداخته است.

متقابلا مردم و مقاومت ایران و بخصوص جوانان آزاده ایرانی، با برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری، به‌مقابله با رژیم آخوندی برمی‌خیزند. درسالهای اخیر به‌ویژه پیرو فراخوان سازمان مجاهدین، مردم ایران درشهرهای مختلف میهن، جشن چهارشنبه سوری را به کارزاری علیه تمامیت رژیم پلید تبدیل کردند.

چهارشنبه‌سوری، روز مردم ایران،و روزهمبستگی ملی علیه این رژیم ضد بشری است و طی این بسیج ملی و میهنی بایستی آنچنان آتشی علیه آخوندهای آدمکش و جنایت‌پیشه برپا کرد که ریش و ریشه نظام آخوندی را بسوزاند.


مطالب مرتبط
ضربه مهلک به آلترناتیوسازی پوشالی
چهارشنبه‌سوری روز شرارت یا قیام؟
لطفا به اشتراک بگذارید: