نوروز آئین باستانی و ملی ایرانیان بر همگی مبارک

نوروز آئین باستانی و ملی ایرانیان بر همگی مبارک ـ ۲۹اسفند۱۴۰۱
سال نو بر مردم ایران که هرگز در حاکمیت تیره و تباه آخوندها، امیدشان را از دست ندادند. مبارک و هزاران بار مبارک.

سال نو بر مردم ایران که هرگز در حاکمیت تیره و تباه آخوندها، امیدشان را از دست ندادند. مبارک و هزاران بار مبارک.
در لحظات تحویل سال در کنار کارگران ایرانیم که می‌دانیم سفره‌هایشان خالی است.
در کنار کشاورزانیم که می‌دانیم مزارع‌شان خشک و بی‌آب است.
همراه با معلمان شریفی هستیم که مورد تبعیض و تحقیر قرار گرفته‌اند، به‌ زندگی در زیر خط فقر محکوم شده‌اند و به‌خاطر اعتراضهای حق‌طلبانه زندانی‌ می‌شوند.
و همراه و همرزم و هم سنگر با ارتش میلیونی جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار که هر سال بر تعدادشان افزوده می‌شود.


و با همه عاطفه‌ها و آرزوها و عزم‌مان برای نبرد در کنار زنان و کودکانی هستیم که در فقر و اختناق می‌سوزند و به‌خصوص در حاشیه‌های شهرهای بزرگ محروم و بی‌پناه‌اند.
در هنگام تحویل سال در کنار مزار فرزندان مجاهد و مبارزمان هستیم، بر مزار زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ اعدام شدند بر مزارهای ۱۲۰هزار شهیدان راه آزادی، در خاوران، در زمین‌ها و خاک‌های بی‌نام و نشان، در هر شهر و روستا در ایران.
گرم‌ترین درودها نثار شما قهرمانان که در سرود سرخ آزادی هر روز بر زبانها جاری هستید.


مطالب مرتبط
تمام غیرت و جنگندگی ایرانیان پشت و پناه براندازان در سال۱۴۰۲
برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان - سخنرانی‌های بارونس ورما، لرد دالاکیا، بارونس میچر، بارونس بلک استون، جان اسپلار و راجر لاینز
لطفا به اشتراک بگذارید: