طنز خنده‌دار ـ اولین سخنرانی خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲

اولین سخنرانی خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲ ـ طنز خنده‌دار
خامنه‌ای روز اول فروردین، در اولین سخنرانی خود در سال جدید در مشهد، با همهٔ کسانی که در داخل رژیم، او را نصیحت می‌کنند که برای جلوگیری از سرنگونی محتوم به‌تغییر و اصلاح در نظامش تن بدهد، تعیین‌تکلیف کرد.

ولی‌فقیه ارتجاع، سخنرانی خود را از «تحول» و معنای آن شروع کرد و ضمن کلی‌گویی‌های بسیار دربارهٔ تغییر و تحول، اما از همان اول روشن کرد «تحولی که دشمنان نظام مطرح می‌کنند با آنچه که بنده عرض می‌کنم به‌کلی متفاوت است». خلیفهٔ ارتجاع با ریختن آب پاکی روی دست کسانی که برای حفظ نظام و در هراس از قیام خواستار تغییر و اصلاح‌اند، گفت: «تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی این هم آن حرف دیوانه‌هاست، همان حرف دشمن‌هاست منتهی عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بی‌توجهی، گاهی هم با انگیزه‌های دیگر، آن حرف را تکرار می‌کنند، آنچه که دشمن دنبالش هست و اسمش را دگرگونی می‌گذارد عبارت است از تغییر هویت جمهوری اسلامی، دشمنان ایران اسلامی، استکبار و صهیونیست‌اند اینها با هویت جمهوری اسلامی مخالفند و اگر می‌گویند تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب، و امثال اینها مقصودشان این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکند... اگر اسم تغییر ساختار می‌آورند، اسم تحول می‌آورند، مقصودشان این است که اینها را که اتفاقاً اینها، همه نقاط قوت (نظام) ماست نقاط قوت جمهوری اسلامی است، اینها را می‌خواهند حذف کنند».

خلیفهٔ ارتجاع سپس ادعا کرد که از قضا نظام دارای بنیه‌یی قوی است و با تأکید بر این‌که «تحول ناظر به‌تغییر نقاط ضعف است» ماهیت فاشیسم دینی حاکم را نقطه قوت اصلی نظام دانست که نباید ضربه ببیند. وی در حالی که قیام مردم ایران را توطئهٔ جهانی دشمنان نظام قلمداد می‌کرد، با وارونه‌گویی مضحکی ادعا کرد که «آنچه که در صحنه اتفاق افتاد درست به‌عکس آن چیزی بود که آنها خواسته بودند، جمهوری اسلامی نشان داد که قوی است ضعیف نیست. بر یک چنین اغتشاشی، بر یک چنین توطئه جهانی فائق آمد و نشان داد به‌دنیا که قوی است».


مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ نمایش ریاکارانه کارگزاران رژیم آخوندی در بازدید از مناطق سیل زده
خامنه‌ای؛ تغییر ناپذیری و بحران اقتصادی رژیم
لطفا به اشتراک بگذارید: