چهره واقعی صدیقی

واکنش یک دوست هنرمند به «آشغال» خواندن معترضین توسط صدیقی

لطفا به اشتراک بگذارید: