فرق و شباهت ufoو آخوند چیست؟

فرق و شباهت ufoو آخوند چیست؟


۱.هردو با سرعت فراتر از نور موضع خود را عوض میکنند.


۲. تا کنون کسی بدرستی نتوانسته بفهمد آنها کیستند و از جان انسانها چه میخواهند.


۳.دقیقا مشخص نیست آنها از کجا میایند و اصالت و وطن آنها کجاست.


۴.مشخص نیست جسم دوار بالای سرشان چه مفهومی.


۵. مشخص نیست از طرف روسها هستند یا آمریکاییها .


۶.آیا به دنبال نابودی کامل سیاره زمین هستند یا فقط منابع آن را میخواهند.


۷.از آینده می آیند یا گذشته؟


۸.کی گورشان را گم میکنند دقیقا.


۹. پرفسور استفان هاوکینگ گفته است :اگر به آنها رو بدهید و تلاش کنید با آنها ارتباط برقرار کنید قطعا شما را از بین خواهند برد!


لطفا به اشتراک بگذارید: