هیچ وقت نفهمیدم منظور از عوضش امنیت داریم چیه !!!!

هیچ وقت نفهمیدم منظور از عوضش امنیت داریم چیه !!!!


بچه هامون امنیت دارن؟


خانمها امنیت دارن؟


پولهامون تو بانک امنیت داره؟


امنیت شغلی داریم؟


مغازه هامون بدون قفل و دزدگیرند؟


خودروهامون امنیت داره ؟


غذاهامون استاندارده و سرطانزا نیست ؟


امنیت روانی داریم ؟


امنیت اجتماعی داریم ؟


امنیت سیاسی یا اقتصادی داریم ؟


تو بیمارستان امنیت داریم ؟


تو پارک امنیت داریم ؟


اصلا یه سوال


کدام یک از شما با دیدن نیروی انتظامی احساس امنیت میکنید ؟


صادقانه وقتی نیروهای امنیتی را میبینید بیشتر میترسید یا وقتی اونا را نمی بینید؟


#ارسالی

لطفا به اشتراک بگذارید: