بانگ قیام . . .

بانگ قیام .  .  .


آزادی اگر بهر تو ایمان و مرام است


برخیز که ایام شکوفای قیام است


سرتاسر این خاک ستمدیدهٔ در بند


در کار برانداختن اصل نظام است


اندر تب و تاب است  کنون ملت ایران


آمادهٔ سوزاندن این شام ظلام است


دوران پر از ننگ و پر از جرم و جنایت


با همت و همبستگی خلق  تمام است


این بانگ قیام است به هر شهر و خیابان


پیوستن و پیمودن ره لُبّ کلام  است


لرزان شده این شیخ دغلباز و نظامش


آفتابِ عمر سیه اش  بر لب بام است


این قوم که غارتگر و دزدند و تبهکار


سهل است بفهمد که دگر کارتمام است


هر توطئه اش بهر رهایی ز هلاکت


یک وهم و خیالی بسی باطل و خام است


این رزم جوانان که بسی مایهٔ فخر است


چون رود، خروشنده و جاری و  مدام است


فریاد همه ملت از اعماق چنین است


پیروزی ما در پیِ این رزم و  قیام است


        گودرز  -  ۱۶ دی ۹۶

لطفا به اشتراک بگذارید: