خیلی جالبه:

خیلی جالبه:


- یه ساختمان پلاسکو رو نمیتونن جمع و جوور کنند


- بعد از سه ماه نمیخوان و نتونستن زلزله کرمانشاه رو جمع و جور کنند


- بعد از سالها یه برف اومد کل کشور اعم از جاده، مترو، اتوبوسرانی، گذرگاهها، فرودگاه قفل و مدارس و دانشگاهها تعطیل شد


اونوقت میان از اقتدار ملی حرف زده تهدید می کنند که اسراییل ۲۵ سال دیگر را نخواهد دید!!

لطفا به اشتراک بگذارید: