پیش نماز

پس از حملات ماه های اخیر به آخوندا از این ببعد بجای پیش نماز، پس نماز میشینن تا مبادا بی هوا کتک نوش جون کنن ??

لطفا به اشتراک بگذارید: