لیست دوم حقوق های نجومی

‼‼لیست دوم حقوقهای نجومی


⭕درهر ماه:


رییس بیمارستان امام خمینی425میلیون تومان


رییس مترو تهران و حومه 225 میلیون


رییس بیمارستان الزهرا 326میلیون


رییس بیمارستان شفا 189میلیون


رییس بیمارستان جم329میلیون


رییس بیمارستان میلاد 382میلیون


رییس بیمارستان الجواد 376میلیون


رییس شرکت پارس خودرو332میلیون


رییس شرکت سایپا دیزل462میلیون


رییس شرکت سایپا گستر 395میلیون


رییس شرکت مگا موتر 462میلیون


 رییس شرکت کویر تایر385میلیون


رییس شرکت یزد تایر294میلیون


رییس شرکت ایران تایر 195میلیون


رییس شرکت کرمان خودرو396میلیون


رییس دیوان محاسبات 436میلیون


رییس آمار ایران 263میلیون

لطفا به اشتراک بگذارید: