نزدیکترازخون و رگ گردنمان هست...هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است


دقت  بکنی  نور  خدا   داخل  خانه  است


در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟


اول  تو  ببین  قلب  کسی  را  نشکستی؟


اینگونه   چرا   در   پی  اثبات   خداییم؟


همسایه ی ما  گشنه  و ما سیر  بخوابی


در خلقت  ما راز  و معمای  خدا  چیست؟


انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟


برخیز و کمی  کعبه ی  آمال  خودت  باش


چنگی  به  نقابت  بزن  و مال خودت باش


تصویر خدا پشت همین کهنه  نقاب  است


تصویرخداواضح وچشمان توخواب است


شاید که بتی در وسط  ذهن من و توست


باید  بت  خود ، با  نم  باران  خدا  شست


گویی که خدا در  بدن  و در  تنمان  هست


نزدیکترازخون و رگ گردنمان هست...

لطفا به اشتراک بگذارید: