گزارشگره بسیجی

گزارشگره بسیجی


            بسیجیه داشته رادیو پیام گوش میداده،‌ گزارشگره بسیجی میگفته: مسیر بهارستان به امام حسین خسته‌است، مسیر انقلاب هم به امام حسین خسته‌است… ‌بسیجیه میگه:‌ باشه بابا خسته است هس که خسته هس،نوبر بهار آوردی مگه،سید علی ماهم خیلی وقته خسته هس ،ولی بنازم به او در جنایت خسته نیس.

لطفا به اشتراک بگذارید: