یک سوال؟

یه سوال؟
این پشه هایی که دور لامپ می چرخن قبل از اینکه ادیسون لامپو اختراع کنه دقیقا چه غلطی میکردن

لطفا به اشتراک بگذارید: