«۲۲بهمن تماشایی»

«۲۲بهمن تماشایی»


یک سیرک تماشایی در بیست و دو بهمن


در صحنه نمایان شد با حیله  و فوت و فن


عُمال ولایت با ، یک نظم شَلَم شوربا


از هیبتشان افتاد لرزه به تن دشمن


درشهر و خیابانها در کوچه و میدانها


چون لشگر وارفته آماده در رفتن


سیم کارت، عدسی ساندیس، در موسم «یوم الله»


آذوقهٔ ره بودند در هر گذر و برزن


این امت ساندیسی  افتاده به یک پیسی


در جاده اضمحلال افتادن  و غلطیدن


این شاخصی از  بیعت با رأس ولایت بود


کفگیر دغلبازی اندر ته دیگ خوردن


اوج دههٔ زجر است هرساله در این ایام


عظما نکند در «بیت» جز زاری و جز شیون


این سنت هرساله چون یک تف سربالا


برچهرهٔ ایشان بود هنگام رجز خواندن


بر مضحکهٔ شیخان در واقعهٔ امسال


اقدام خلایق بود تف کردن و خندیدن

لطفا به اشتراک بگذارید: