موشکاف ۱۲ اسفند – اژدهای هفت سر فساد!

⭕?موشکاف ۱۲ اسفند – اژدهای هفت سر فساد!


?موشکاف: سلام! اژدهای هفت سر فساد که عظما ازش نام برد عمری به درازای عمر خود نظام داره. هاهاهاها. اما بعد قیام و ضربة جانانه ای که به ملاج نظام خورد، کارگزاران نظام که خودشون خونه زاد این اژدهان، به ورجه وورجه افتادن. هاهاهاها.


خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ اسفند: اکبر ولی‌زاده کارشناس سیاسی


همین فرار یکی از مدیران مالی وزرات نفت از کشور و اختلاس صد میلیاردی او در کنار قطع ید فردی در مشهد به خاطر دزدیدن گوسفند. دزدی در مشهد، دزدی مؤثری نبود و این‌گونه نبود که بتواند در کشور بحران ایجاد کند. این دزدی کوچک و معیشتی و برای گذران زندگی بود اما برای آن حد شرعی اجرا شد اما درباره اختلاس کار خاصی صورت نگرفت.


بعد از انقلاب جز یکی دو مورد اعدام، با بقیه مفسدان چه کاری انجام شده است؟ سیستم واقعاً چه کار کرده است؟ این باور در حال شکل‌گیری است که سیستم تمایل زیادی با برخورد با این جنس فسادها ندارد.


?موشکاف: هاهاهاها! این یارو داره از کی می پرسه؟‌ تازه میگه این باور در حال شکل گیری است! هاهاهاهاها. یارو البته که باید خودشو برنه به کری! والا تو رسانة حکومتی چیکار می کنه؟ آخه چطوری صدای ملت و نشنیده که هر روز شعار می دن یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه! هاهاهاها.


قدیری‌ابیانه دیپلمات سابق ۱۰ اسفند


ما شاهد حاکمیت لیبرال‌ها و سوپر مرفهین هستیم. وزرایی که ثروت‌های هزار میلیاردی دارند و حاضر نیستند ثروت‌شان را به قوة قضاییه اعلام کنند. مردم این‌ها را می‌بینند. کسانی که خانه‌های ده‌ها میلیاردی دارند و مسکن مهر برایشان قوطی کبریت محسوب می‌شود. در کشوری که بسیار ثروتمند است چرا مردم مشکل معیشت و اشتغال دارند؟ از این طرف اختلاس‌های هزار میلیاردی دارند از یک طرف در یک کشور ثروتمند هستند... حقوق های نجومی در چنین شرایطی فاجعه است.


?موشکاف: هاهاهاها. چی شده الان به فکر این حقوقای نجومی و ثروت کشور افتاده؟! هاهاهاها. اول خودت بگو از کجا آورده یی بعد این حرفا رو خرج جنگ باندی کن. جماعت ماله کشو باش که میخوان نظام ولایتو با این حرفا صاف و صوف کنن. هاهاها. اما نمیشه! هاهاهاها.


روزنامه حکومتی جوان ۱۰ اسفند


«نزاع نهفته» نظم نظام را به چالش می‌کشاند


شکل‌گیری این دیدگاه در بین مردم که رانت‌خواری و فسادهای اقتصادی و تشکیلاتی در بین مسئولان کشور نهادینه شده, مدیران ارشد بامشکلات اقتصادی و معیشتی آنها بیگانه و تنها به منافع وابستگان خود متمرکزند در درجه نخست با کاهش مشارکت مردمی در انتخابات خود را نشان می‌دهد و در ادامه می‌تواند در قالب‌های اعتراضی دیگر خود را نشان دهد....بستر غائله دی ماه امسال نیز نارضایتی مردم از اوضاع معیشتی و ویژه خواری جریانات و طیف‌های سیاسی بود.


?موشکاف: به به! قیام، آب ریخته تو لونة‌ مورچه های نظام. حالا بیرون ریختن و دم از مبارزه با فساد می زنن. نصف اول نظام می گن مشکل مردم تقصیر نصفة دومه که همه شون دزدن ، نصفة دوم میگن تقصیر نصفة اوله که هم دزدن هم جنایتکارن. نصف به علاوة نصف مساویست با یک. نتیجه این که کل نظام اعتراف می کنه که کل نظام دزد و جنایتکاره هاهاهاها. اینم موشکافی با فرمول ریاضی. خود عظما هم که می گه فساد اژدهای هفت سره و نمی شه کاریش کرد، درستی همین فرمولو اثبات می کنه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار. ✳⭕?

لطفا به اشتراک بگذارید: