به قصد کشت

به قصد کشت


بسیجیه داشته به قصد کشت، خودش رو میزده! بهش میگن: چی شده؟ میگه: من بی غیرت، الان فهمیدم که پدرم فرمانده بسیج شده ؟؟چطوری این رتبه را گرفته ؟؟!!! یارو به بسیجیه میگه این دیگه فهم و شعور نمی خواد ،معلومه هر جانی تر عزیزتر .. هر چه دور قاب چین تر نور چشمی تر،هر چه فاشیست تر پست و مقام بالاتر .....

لطفا به اشتراک بگذارید: