فرمانده بسیج

فرمانده بسیج


فرمانده بسیج مشغول آموزش بسیجیهای نخبه بوده. یه مگس میگیره, بش میگه بپر.. مگسه میپره. مگس رو میگره یه بالشو میکنه, بش میگه بپر.. مگس به زور میپره . باز مگس رو میگیره اون یکی بالشم میکنه, بش میگه حالا بپر… مگسه نیمپره. بعد فرماندهه رو به بسیجیا می کنه می گه: حالا از این آزمایش چه نتیجه ای میگیریم. اونی که از همه با هوش تر بوده میگه: نتیجه میگیریم که وقتی بالهای مگس رو بکنیم ، مگس کر میشه.
لطفا به اشتراک بگذارید: