اتاق گرد

اتاق گرد


بسیجیه حرف فرمانده رو گوش نمیده. میخواستن شکنجه روحیش بدن، میفرستنش تو یک اتاق گرد، میگن برو یک گوشه بشین!
لطفا به اشتراک بگذارید: