خامنه‌ای؛ آویختن به لاشه جنگ ۸ ساله!

? خامنه‌ای؛ آویختن به لاشه جنگ ۸ ساله!


در آستانة چهارشنبه سوری آتشین و در وحشت از به میدان آمدن جوانان قیام آفرین، خامنه‌ای امروز (شنبه ۱۹ اسفند) به صحنه آمد و سخنرانی کرد. مخاطب او  مشتی از عوامل و مزدورانی بودند که او آنها را تحت عنوان «دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور» دور خود جمع کرده بود. خامنه‌ای در سخنان خود، تلاش کرد، نداشتن کمترین راه حل اقتصادی و اجتماعی برای خروج از بن بست کنونی را با آویختن به لاشة متعفن جنگ ۸ساله درمان کند تا بلکه بدین وسیله بتواند ته‌ماندة نیروهای سرخورده و ناامید خود را حول جنگ بسیج کند.


خامنه‌ای در حالی که خشم و تنفر نسل جوان از رژیم را به «دشمنان و بدخواهان» نسبت می‌داد، گفت: «دشمنان و بدخواهان این ملت، قصد داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل می رسد، نامی از اسلام و انقلاب باقی نماند». وی سپس استفاده از لاشة جنگ شوم ضدمیهنی را برای حفظ نیروهای رژیم با ترفند کاروانهای موسوم به راهیان نور به کارگزارانش توصیه کرد و گفت:‌ «همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور هرچه بیشتر تعمیق شود... حوادث برجسته دوران دفاع مقدس در کتابهای درس گنجانده شوند».


اما علت اصلی آویختن خامنه ای به خاطرات مشمئزکنندة جنگ ضدمیهنی را پاسدار کارگر، که سمت  رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنگ را یدک میکشد درهمان جلسه آشکار کرد و گفت: «راهیان نور ظرفیتی برای افزایش توان بازدارندگی و قدرت دفاعی کشور» است.

لطفا به اشتراک بگذارید: