بسیجی گیج

بسیجی گیج


بسیجیه داشت تو دریا غرق می شد، هر بار که میرفت پایین یه قلوپ آب می خورد میومد بالا میگفت سلام بر یزید…تفکر عمیق یک بسیجی: اگر ادیسون نبود باید در تاریکی بیانات مقام معظم رهبری رو از تلویزیون نگاه می کردیم.

یه بسیجیه پتروس فداکار رو با دهقان فداکار قاطی می‌کنه، به راننده قطار میگه یا وایستا یا انگشت می‌کنم تو لوله اگزوز قطار !!!!!....

لطفا به اشتراک بگذارید: