سوپر مارکت و گراز وحشی

سوپر مارکت و گراز وحشی

نصیحت پدرانه یک بسیجی به بچه اش در شب امتحان: امشب بشین یه ساندیسی بخور تا فردا یه سوپرساندیسی بشی تا پسفردا توی یه سوپرمارکت راهت بدن…

به بسیجیه میگن یک پستانداری نام ببر که فقط یک دست داشته باشه. میگه: مقام معظم رهبری.
لطفا به اشتراک بگذارید: