بسیجی گیج

بسیجی گیج


بسیجیه میره حموم، آب جوش بوده با نعلبکی دوش میگیره. به بسیجی میگن از قفل فرمونت راضی هستی ؟ میگه: آره فقط سر پیچ اذیت می کنه.

لطفا به اشتراک بگذارید: