داروخانه

داروخانه


بسیجیه پنج شنبه میره داروخونه با پولی که فرمانده اش به او میده بجای دارو ،میره ساندیس میخره،فرمانده بسیج به اش میگه الان بهتر شدی ؟؟ اسم دارو چی بود؟ بسیجیه با مکث میگه ساندیس ضد سر درد !!لطفا به اشتراک بگذارید: