خانه مطالب طنز

مطالب طنز

آه از این عشق…

آه از این عشق همیشه دوست دارم         نغمه ای باشم

ملا و دوتا بز…

ملا و دوتا بز میگن ملانصرالدین دو بز داشت که مثل جان شیرین از آن بزها مراقبت...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها