خانه مطالب طنز

مطالب طنز

در کشور من...
لب را هنر...

آتش بیداد !…

آتش بیداد ! دختری در آتش بیداد سوخت از جفای شیخ استبداد سوخت

دزد حرف شنو!…

دزد حرف شنو!  دزدی به خانه احمد خضرویه رفت و بسیار بگشت، اما چیزی نیافت که قابل...

فکرهای خوب…

آخرین مقالات و مطالب

در کشور من...

در کشور من…

لب را هنر...

لب را هنر…

انسانهای بزرگ...

انسانهای بزرگ…

گیر کردن بر سر...

گیر کردن بر سر…

ضحاک خون آشام...

ضحاک خون آشام…

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها