Home مطالب طنز جونگ خنده

جونگ خنده

پیک شادی کامل ۱۷شهریور۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۷شهریور۱۴۰۱ چنین گویند اصحاب ولایت ز برجام و رَوَند آن حکایت شدیم دلخون دگر از دست برجام نمی‌دانیم چه می گردد سرانجام ...

پیک شادی کامل ۳شهریور۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۳شهریور۱۴۰۱ چنین گویند اصحاب ولایت ز برجام و رَوَند آن حکایت شدیم دلخون دگر از دست برجام نمی‌دانیم چه می گردد سرانجام روند آن...

پیک شادی کامل ۲۷مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۲۷مرداد۱۴۰۱ اکنون که گاری ما در گل فرو نشسته این ماهواره‌بازی شاید که رهگشا شد هر گوشه در ولایت سرشار علم و...

پیک شادی کامل ۲۰مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۲۰مرداد۱۴۰۱ ماهواره‌ای که از روس پرتاب در فضا شد در دولت و ولایت ولوله‌ای بپا شد «خیام» نام آن را بنهاده‌اند این...

پیک شادی کامل ۱۳مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۳مرداد۱۴۰۱ «حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب زن ستیزی‌های او محتاج شرح و...

پیک شادی کامل ۶مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۶مرداد۱۴۰۱ لبخندهای کوچک! میوه‌های شیرین زندگی! زیباترین نقش‌های زندهٔ خداوند بر پردهٔ دل‌انگیز تکامل! کدام دست قاتل پرندگان سادهٔ شادی را در چشمان ناسیرابتان سر برید؟ ...

پیک شادی کامل ۳۰تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۳۰تیر۱۴۰۱ «حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب زن ستیزی‌های او محتاج شرح و...

پیک شادی کامل ۲۳تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۲۳تیر۱۴۰۱ «حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب زن ستیزی‌های او محتاج شرح و...

پیک شادی کامل ۱۶تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۶تیر۱۴۰۱ «دبیر ستادحقوق بشر» کز انسان ندارد نشان و اثر پس از جمع و تفریق و تقسیم و ضرب چنین داد از ماجرایی...

پیک شادی کامل ۹تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۹تیر۱۴۰۱ گفت: «آقا» نظام ما «جذاب» حرفهای امام ما جذاب در نظام ولایت بنده هست کار و مقام ما جذاب ثروت بی‌حساب بیت‌المال کرده دنیا...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطالب سایت

پربازدیدترین ویدئوها