خانه موشکاف

موشکاف

موشکاف ۴شهریور- ریزش و بریدگی توی نظامه ولایت

موشکاف ۹۸۰۶۰۴ 🔴موشکاف: دوستان سلام. هر دم از این باغ ولایت، بری می رسد. اونهم چه «بر»ی. بوه بوه بوه. بویش تمام نظام را برداشته....

موشکاف ۳ شهریور – بور شدن نظام از سفر ظریف را...

موشکاف ۹۸۰۶۰۳ 🔴موشکاف: دوستان سلام و صد سلام به اشرف نشانهایی که مم جواد زمخت را از روز وردش به اروپا تا موقع خروجش، نواختند،...

موشکاف ۲ شهریور- ضربات اشرف نشانها به ملاج نظام کار خودش...

موشکاف ۹۸۰۶۰۲ موشکاف: دوستان سلام، به نظر می رسد ضربات اشرف نشانها به ملاج نظام کار خودش را کرده و شیخ فری را دو باره...

موشکاف ۱ شهریور- اشرف نشانها تو سوئد و نروژ که با...

موشکاف ۹۸۰۶۰۱ 🔴موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به اون اشرف نشانها تو سوئد و نروژکه با غیرت ایرانی بساط عظما را بهم...

موشکاف ۲۹مرداد- داستان گماشته‌های سابق و اسبق عظما تو قضاییه

موشکاف ۹۸۰۵۲۹ 🔴موشکاف: دوستان سلام. داستان گماشته های سابق و اسبق عظما تو قضاییه، یعنی شیخ پشمک یزدی و آخوند ُامَلی چنان رو سر نظام...

موشکاف ۲۸مرداد- نظام سرش تو تله اتمی و دمش تو تله...

موشکاف ۹۸۰۵۲۸ 🔴موشکاف: دوستان سلام. از وقتی نظام سرش تو تلة اتمی و دمش تو تلة تحریمها گیر افتاده، چنان اوضاعش قمر در عقرب شده...

موشکاف ۲۷ مرداد- که الان گاوهای نظام دارند به هم شاخ...

موشکاف ۹۸۰۵۲۷ موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به همه کسانی که خسته نشدند و از پا ننشستند و قیمت در افتادن با...

موشکاف ۲۵مرداد- شیخ فری مجبور شد یک غلط کردمی بگه به...

موشکاف ۹۸۰۵۲۵ 🔴موشکاف:  دوستان سلام. طناب تحریم ها از یه طرف، شور و خروش بر و بچه‌های شیر در داخل و اشرف نشان‌ها در خارج...

موشکاف۲۳ مرداد- عظمای فلک زده تو چنبرة تحریم و ورشکستگی اقتصادی...

موشکاف ۹۸۰۵۲۳ 🔴موشکاف: دوستان سلام. این روزها اوضاع نظام ولایت تماشایی شده، با هر ضربه‌یی که می خوره تو ملاجش یا هر سیلی که بناگوششو...

موشکاف ۲۲مرداد- عظما وبحران گرون شدن بنزین

موشکاف ۹۸۰۵۲۲ 🔴موشکاف: دوستان سلام. خبر اجباری شدن کارت سوخت را که شنیده‌اید، بندة موشکاف به این دلیل امشب به حضورتان رسیدم که یکی دو...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها