اندازه متن
Aa Aa

هميارى و پشتيبانى مالى از سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران

قابل توجه هم ميهنان گرامى،

بينندگان عزيز، پشتيبانان و ياران مقاومت،

براى استمرار پخش سيماى آزادى و براى اطلاع رسانى تحولات ميهن و مقاومت ايران ،نياز مبرم به كمك هاى مالى شما داريم.

كمك هاى شما به هر ميزان كه باشد، ارزشمند و براى پيشبرد كارهايمان بسيارتاثير گذار است.

روابط عمومى سيماى آزادى آماده پاسخگويى به شما هم ميهنان عزيز جهت راهنمايى براى رساندن كمك هاى شماست.

با ما ارتباط گرفته و كمكهاى خودتان را اعلام كنيد.

شما هم ميهنان در داخل كشور ميتوانيد براى رساندن كمك هاى مالى خود به يكى از كشورهاى همسايه سفر كرده و با ما ارتباط برقرار كنيد

چنانكه خودتان امكان سفر به خارج از ايران را نداريد، لطفا كمكهايتان را از طريق دوستان و بستگان خود در خارج از كشور به ما برسانيد.

هم چنين شما هم ميهنانى كه مايل به كمكهاى ماهيانه و منظم براى سيماى آزادى هستيد نيز با ما ارتباط گرفته و ميزان كمك خود را اعلام كنيد.

با استفاده از فرم موجود در این صفحه كمك هاى خود را از طريق سرويس پى پال برايمان ارسال نماييد.

هميارى و پشتيبانى شما پيشرفت و استمرار كار ما را تضمين مى كند.

روابط عمومى سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران