انیمیشن سیاسی و طنز فینیتو- این قسمت تظاهرات به روشی دیگر- تلگرام @finittoo