بعد از انتصاب ۲۸خرداد: ایران خود را برای دوران رئیسی آماده می‌کند

ایران خود را برای دوران رئیسی آماده می‌کند ـ بعد از انتصاب ۲۸خرداد


«حضور در هیأت مرگ»! و «جلاد۶۷» از عبارتهایی هستند که شانه به شانهٔ رئیسی و نفس در نفس با او راه می‌روند و او نمی‌تواند ننگ دست آغشتگی به خون زندانیان سیاسی را از خود بزداید؛ به‌دلیل این‌که شهیدان قتل‌عام ۶۷ در وجدان عمومی ملت ما جاری هستند. مقاومت ایران با سازمان دادن جنبش دادخواهی آنها را به موضوع درجهٔ اول دادخواهی از جلادان حاکم تبدیل کرده است.


میرغضب خون‌آشام در حالی به حاشیه‌روی و سفسطه‌بافی در برابر خبرنگاران روی آورد و خواهان دریافت دسته‌گل از بابت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی شد که به‌یمن افشاگریهای مجاهدین، دیگر کسی نیست که او را نشناسد.


خامنه‌ای به‌زودی خواهد فهمید چگونه با انتصاب یک جلاد بر منصب ریاست‌جمهوری نظامش،


دورانی سخت و دردناک آغاز شده است. دورانی که با آمدن یک جلاد، امواج خشم نفرت عمومی مردم بیش از پیش کشتی پوسیده ولایت را در هم خواهد کوبید و به ورطهٴ نابودی خواهد کشاند.


فرا رسیدن چنین روزی دیر است ولی دور نیست.مطالب مرتبط


عفو بین‌الملل: رئیسی باید به‌خاطر جنایاتش محاکمه شود و نه رئیس‌جمهور


گزارش بیلد آلمان درباره سوابق رئیسی جلاد

لطفا به اشتراک بگذارید: