فرق رئیسی با رئیس جمهورهای قبلی نظام ـ طنز خنده دار

طنز خنده دار ـ فرق رئیسی با رئیس جمهورهای قبلی نظامقبلنا همیشه می گفتیم کارگزاران نظام ولایت فقط بلدن حرف بزنن. حالا عظما رئیس جمهوری رو روی کار آورده که همون حرف زدن رو هم بلد نیست. رئیس جمهورهای قبلی نظام انگلیسی رو خوب بلد نبودن حرف بزنن اما این یارو رئیسی فارسی رو هم بلد نیست حرف بزنه.


اصلا از وقتی اومده یه فرهنگ لغات جدید با خودش آورده. از پروپکانی و آنگوزمان شروع کرد بعد هم رسید به حلقوم عظما و لکوموتیر. باقی مهره های نظام هم برای اینکه از رئیس جمهور جدید عقب نیافتن شروع کردن به تکمیل لغتنامه سوتی های نظام.


مخبر به دلار گفت درال. یکی دیگه شون به پروتوکل گفت پروکوتول. سخنگوی قضاییه به تزریق گفت ترزیق. همسر رئیسی و دختر علم الهدی هم برای اینکه از قافله عقب نمونه یه سور به خودش و بابای بوفالوش زد و گفت ویژگی اصلی نظام اینه که آنتی مدرنه. اما پیشکسوت همه اینها جنتی لعنتیه. همون که هنوز موفق نشده بگه اف ای تی اف


طنز وشاد ـ کاندیداهای نمایش انتخابات قلابی نظام ولایت فقیه


رای اعتماد به وزرای کابینه رئیسی جلاد در ازای اجرای تمامی مصوبات مجلس

لطفا به اشتراک بگذارید: