رئیسی نماز ریا و سالوس در کرملین خواند

رئیسی نماز ریا و سالوس در کرملین خواند ـ ۱بهمن۱۴۰۰


روزی خمینی با دجالیت شعار «نه شرقی، نه غربی» سر داد. اما اکنون و در روزگاری که قافیه از همه طرف برای نظام بحران‌زدهٔ ولایت تنگ آمده و خفگی اقتصادی گریبان رژیم را گرفته و خودشان پیاپی هشدار می‌دهند که «سونامی بحرانهای اجتماعی موجب شده نارضایتی‌ها انباشته شود‌» و این وضعیت باعث «فوران مشکلات عظیمی» می‌شود که «می‌تواند بسیار خطرناک و منجر به‌فروپاشی» نظام گردد (روزنامهٔ حکومتی مستقل-۲۹دی)


شعار «نه شرقی، نه غربی» خمینی به‌پشیزی گرفته نمی‌شود! از یک‌طرف رئیسی به‌مسکو سفر می‌کند و وزیر خارجهٔ نظام به چین؛ از طرفی هیأت ۴۰نفرهٔ نظام در وین، از غرب و استکبار گدایی رفع تحریم می‌کند!


وقتی هم درون نظام سر و صدای بسیجی‌ها بلند می‌شود که پس چه شد آن شعار «امام امت؟!»، با تشر پاسخ می‌دهند که این چه حرفی است که «به سمت روسیه غش کرده‌ایم؟!» (ولایتی-۲۸دی) و توجیه می‌کنند: «در شعار «نه شرقی، نه غربی» مراد از مفاهیم غرب و شرق، جهت‌های جغرافیایی نیست!» و این شعار «مال قدیم بود!»مطالب مرتبط


رئیسی به روسیه رفت


سفر رئیسی به‌روسیه؛ چرا؟

لطفا به اشتراک بگذارید: