بچه شاه گفت: چهل سال مبارزه کردم!

چهل سال مبارزه کردم! ـ بچه شاه گفت ـ ۱۰تیر۱۴۰۱
در شرایطی که اوجگیری جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم ایران، آخرین مراحل حاکمیت ملاها را رقم می‌زند، و آخوندها دیگر توان مقابله با این طوفان سهمگین بنیان برانداز را در خود نمی‌بینند، به انحراف کشاندن جنبش و تبدیل کردن آن به هر چیزی بجز“ سرنگونی“، کمال مطلوب آخوندها است. به‌خصوص که رئیس‌جمهور کردن رئیسی جلاد ۶۷ توسط خامنه‌ای، و خط بستن توسط او در مقابل مردم، با شعارهای گسترده مرگ بر رئیسی، اثر بازدارنده یا مهار کننده خودش را از دست داده است.

باید تأکید کرد که رئیسی برخلاف روحانی و خاتمی، نقش ضربه‌گیر برای خامنه‌ای را ندارد. رئیسی، خود خامنه‌ای است و مرگ بر رئیسی شانه به شانه مرگ بر خامنه‌ای است. همه اینها در حالی است که مقاومت مردم ایران در کسوت کانون‌های شورشی گام در فاز تهاجم گذاشته و ضربات سنگین و گیج کننده خودش را بی‌وقفه وارد و در مسیر شکستن طلسم اختناق، هر روز گوشه‌ای از این تور را پاره می‌کند. تصویب قانون حمل سلاح و استفاده آزاد از آن توسط مأموران دولتی، بیانگر گیر کردن در کرنر استیصالی است که اوجگیری و استمرار قیامها و گسترش کانون‌های شورشی به خامنه‌ای تحمیل کرده است.


مطالب مرتبط
حقوق‌بشر برای بمب‌گذار و عامل نسل‌کشی ۶۷؟
شعار منحوس، شاخص رسیدن به ته خط
لطفا به اشتراک بگذارید: