پسر شاه به دنبال سرخوردگان تاریخ: امروز ما با نیروهای سرخورده اصلاح‌طلب می‌توانیم به یک راه مشترک فکر کنیم

امروز ما با نیروهای سرخورده اصلاح‌طلب می‌توانیم به یک راه مشترک فکر کنیم ـ پسر شاه به دنبال سرخوردگان تاریخ ـ ۷شهریور۱۴۰۱
سخنگوی مجاهدین: خشونت‌پرهیزی بچه شاه و محکوم کردن مبارزه مسلحانه انقلابی که در زمان شاه زمینه و شرایط سقوط دیکتاتوری سلطنتی را فراهم کرد، اکنون یک مجیز ذلیلانه و یک کادوی آرام‌بخش به خامنه‌ای و پاسداران اصلاح‌طلب نظام است. از بقایای سلطنت مدفون باید پرسید پس چرا خشونت و خون‌ریزی و خونخواری و خیانت‌های رضاخان قزاق و پسرش محمدرضا شاه دست‌نشاندگان استعمار، این‌قدر پسندیده و مورد تعریف و تمجید و تبلیغ شماست؟

سخنگوی مجاهدین: چگونه است که از دید ارتجاع و استعمار و دست‌نشاندگان، مبارزه مسلحانه با شیخ و شاه خلاف دمکراسی، اما بازگشت به سلطنت موروثی و قزاق و ساواک و ”حزب فقط رستاخیز“ عین دمکراسی است! اما واقعیت این است که اراجیف شیخ و شاه دربارهٴ مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری سلطنتی در ایران، ترهاتی بیش نیست.

مطالب مرتبط
شورای ملی مقاومت اعلام کرد: طرح شکایت در دادگاه ناحیه نیویورک علیه رئیسی به دلیل جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی ۱۳۶۷
خشونت‌پرهیزی بچه شاه، کادوی آرام‌بخش به خامنه‌ای و پاسداران اصلاح‌طلب نظام! - سخنگوی مجاهدین
لطفا به اشتراک بگذارید: