سوخته پلو ـ سالگرد قاس قاس و آشپز بیچاره ـ فینیتو

فینیتو ـ سوخته پلو ـ سالگرد قاس قاس و آشپز بیچاره
نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها
سوته‌دلان ولایی در سالگرد ۱۳دی، روز جزغاله‌شدن قاسم سلیمانی، به پمپاژ انگیزه به روحیه‌باختگان پرداخته‌اند. این در حالی است که طی سالهای اخیر، رسانه‌های زنجیره‌یی حاکمیت بسیار تلاش کرده‌اند از یک «سرباز صفر ولایت»! چهره‌یی محبوب و سوپرمن بسازند. مصرف اورت نام اساطیر و شخصیت‌های معتبر، شناخته‌شدهٔ ایرانی مانند «آرش کمانگیر»، «امیرکبیر»، «آریوبرزن»، «سورنا»، «نادرشاه افشار» و حتی «رئیسعلی دلواری» و «میرزا کوچک‌خان»، کافی نبود، آنها حتی به میتولوژی فراملی نیز دست‌اندازی کرده و او را «چه‌گوارا» نامیدند (۱).

نقطه‌عزیمت خامنه‌ای از دخیل بستن به مردهٔ قاسم سلیمانی در سالگرد هلاکت او، بیشتر از هر چیز مصرف داخلی دارد و باید رد پای آن را در وضعیت به‌هم ریخته و بحرانی نظام جست‌و‌جو کرد.

سرتافتن «خواص» از ولایت خامنه‌ای در بالا و ریزش در پایین همان بحرانی است که بر اثر ضربات هولناک قیام سراسری در شاکلهٔ حاکمیت ایجاد شده است. خامنه‌ای برای غلبه بر این وضعیت ناگزیر از الگوسازی از گماشتگان و حلقه‌به‌گوش‌های خود مانند آخوند مصباح یزدی و پاسدار قاسم سلیمانی است. حرفهای ابراهیم رئیسی در این زمینه بی‌نیاز از توضیح است. او یکی را «عمار انقلاب» و دیگری را «مالک اشتر» می‌خواند و از عوامل حکومتی می‌خواهد که در «حوزهٔ شناخت فتنه‌ها، بسیج کردن نیروها برای ایستادگی در مقابل فتنه»! [بخوانید سرکوب قیام و قیام‌آفرینان] به این دو «الگو» اقتدا کنند
مطالب مرتبط
قطار پیشرفت ـ کدخدا پالون خرتو بچسب که چپه نشی ـ فینیتو
پمپاژ انگیزه به روحیه‌باختگان با مردهٔ قاسم سلیمانی
لطفا به اشتراک بگذارید: